5. Denizli Pratik Ürodinami Toplantısı Başarıyla Gerçekleştirildi.