Kongremiz İle İlgili Duyuru

10 Ekim 2017 Salı

Değerli meslektaşlarım,

Uluslararası katılımlı 5. Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi, 5-8 Ekim tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilmiştir. Kongremizde yoğun bilimsel program yanında katılımcılara keyifli anlar yaşatacak, bazı sosyal aktiviteler de düzenlenmiştir. Prostat büyümesine bağlı işeme işlev bozukluklarının önemini vurgulayan ve farkındalığı artırmayı amaçlayan "Haydi Sidik Yarıştıralım" adlı aktivite sosyal medyada ilgi odağı olmuştur. Kendi isteği ile yarışmaya katılan kongre katılımcılarının tuvalete yerleştirilen pisuvar tipi bir üroflow cihazı ile tepe idrar akım hızı ölçülmüş, cihaz tarafından otomatik olarak print edilen traseler katılımcıların kendilerine iletilmiştir. Bu sayede katılımcılara kendi idrar akım hızları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmış, cihazdaki verilere göre en yüksek idrar akım hızına sahip katılımcılara yaş gruplarına göre sembolik ödüller takdim edilmiştir. Tamamen bilimsel verilerle yapılan ve farkındalık amacı taşıyan bu aktivite sadece kongre katılımcılarının katılacağı şekilde hazırlanmış ve o şekilde gerçekleştirilmiştir.

Saygılarımla,

Kontinans Derneği Yönetim Kurulu Adına
Kontinans Derneği ve Kongre Başkanı
Prof. Dr. Oktay Demirkesen

KAMU SPOTU KAMU SPOTU
İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni
İLETİŞİM BİLGİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ