2. ÜRETRA DARLIĞI TEDAVİSİ KURSLARI / ANKARA

7 Nisan 2018 Cumartesi

URETRA DARLIĞI TEDAVİSİ
KURSLARI II/Ankara
27 Nisan 2018
(Üretrotomi intern’den üretroplastiye)

1. Oturum: Giriş
Moderatörler: Tufan Tarcan - Oktay Demirkesen
1. Üretra anatomisi Bülent Alıcı 13:30-13:45
2. Kılavuzlar eşliğinde üretra darlığı tanı ve tedavisi Zafer Aybek 13:45-14:00
3. Üretra Darlığı-Endoskopik yaklaşım: Kime? Hangi Teknik Ömer Gülpınar 14:00-14:15
4. Genitoüriner rekonstrüksiyonda bukkal mukoza ve diğer dokular: Elde etme teknikleri, dikkat edilecek noktalar Oktay Demirkesen 14:15:14:30
KAHVE ARASI
2. Oturum: Üretroplasti
Moderatörler: Zafer Aybek - Bülent Alıcı
5. Penil- Bülent Alıcı 15:00-15:15
6. Bulbar Oktay Demirkesen 15:15-15:30
7. Panüretral Zafer Aybek 15:30-15:45
8. Pelvik kırıklara bağlı üretra hasarında cerrahi tedavi Zafer Aybek 15:45-16:00
9. Kadın üretra darlıklarına yaklaşım Ömer Gülpınar 16:00-16:15
10. Soru ve cevap 16:15-16:35
Toplam süre: 185’
İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni
KAMU SPOTU KAMU SPOTU
İLETİŞİM BİLGİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ