Dr. Kubilay İnci Yurtdışı Eğitim ve Destek Bursu

24 Eylül 2018 Pazartesi

Değerli Meslektaşlarım,

Derneğimiz Yönetim Kurulunun almış olduğu 23.05.2018/45 tarihli karar gereği bir hekim meslektaşımıza “Dr. Kubilay İnci Yurtdışı Eğitim ve Destek Bursu” verecektir. Başvurularınızı başvuru koşullarını sağladığınızı gösteren dosyayı kontinansdernegi@gmail.com adresine e-mail olarak ya da Kontinans Derneğine kargo yoluyla ulaştırabilirsiniz.

Başvuru değerlendirmeleri, Yönetim Kurulumuz tarafından gerçekleştirilip açıklanacaktır. Burs ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Kontinans Derneği Başkanı

Prof. Dr. Tufan Tarcan

Kontinans Derneği tarafından yurt dışında İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi alanında kendini geliştirmek isteyen genç ürologları desteklemek amacıyla “Dr. Kubilay İnci Yurtdışı Eğitim ve Destek Bursu” oluşturulmuştur. Başvuru tarihleri 1 Haziran 2018  - 31 Ağustos 2018 arasıdır.

BAŞVURU KOŞULLARI

1) T.C. vatandaşı olmak,
2) Üroloji uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak ya da Üroloji uzmanlık eğitiminin son yılında bulunmak,
3) İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi alanında klinik alanda çalışma yapacağı kuruluş tarafından kabul edilmiş ve davet edilmiş olmak,
4) Başvuru tarihinde 35 yaş veya altında olmak,
5) E-mail yolu ile başvuran adaylar başvurdukları dosyanın aslını burs almaya hak kazandıkları takdirde derneğimize iletmiş olmak.

BURS MİKTARI VE SÜRESİ

Aylık burs miktarı 1000 Avro olup, bursun süresi en fazla 3 aydır. Ayrıca bir seferlik gidiş ve dönüş yol bilet ücreti ile önerilen burs miktarının %80’i gidiş tarihinden 10 gün önce ödenir. Bursun geri kalan bölümü yurtdışında yaptıkları çalışma hakkında hazırladıkları raporu Kontinans Derneği Yönetim Kurulu’na ilettikten sonra ödenir.

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

1) Adayın özgeçmişi ve yayınlar listesi
2) Uzmanlık eğitimini tamamladığını gösteren belge,
3) Adayın eğitiminin son yılında olduğuna dair belge,
4) Adayın İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi alanında kendini geliştirmek istemesi hakkında düşüncelerini içeren motivasyon mektubu,
5) Çalışmalarını yürüteceği yurtdışı kurum tarafından gönderilmiş olan davet kabul mektubu,
6) Yabancı dil belgesi (YDS, YÖKDİL),
7) Bir tanesi çalıştığı kurumdaki birim amirinden olmak üzere, 3 adet referans mektubu,
8) Başka bir kuruluştan burs alınıp alınmadığını, alınıyorsa burs miktarını belirten belge.

BURS VERİLME YÖNTEMİ

1) Adayların dosyaları Kontinans Derneği Yönetim Kurulu tarafından, adayın akademik nitelikleri ve referansları göz önüne alınarak değerlendirilir.
2) Adayın başka bir kurumdan burs alıyor/alacak olması “Dr. Kubilay İnci Yurtdışı Eğitim ve Destek Bursu” için başvurmasını engellemez. Ancak, aynı koşulları taşıyan adayların değerlendirilmesi sırasında başka yerden burs almayan adaylara öncelik tanınır.
3) Burs verilmesine hak kazanan adaylar Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 6 ay içerisinde burs konusu çalışmalarına başlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde çalışmanın yürütüleceği kuruma giderek çalışmalarına başlamayan bursiyerlerin burs hakları iptal edilir.

BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1) Bursiyerler kendilerine tahsil edilen bursu başka bir amaçla kullanamazlar,
2) Çalışmalarını tamamlayarak yurda dönen bursiyerler en geç 6 ay içerisinde, yurt dışında yaptıkları çalışmanın detaylarını içeren ayrıntılı bir rapor sunarlar.
3) 
Kabul edildiği kliniğin sorumlusu tarafından bursiyer hakkında hazırlanmış mektup ya da raporu Yönetim Kurulu’na sunarlar.

İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni
KAMU SPOTU KAMU SPOTU
İLETİŞİM BİLGİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ