Tarihçe

Kontinans Derneği , 2003 yılında İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi alanını Türk Ürolojisinde daha aktif bir konuma getirmek, ilerletmek, bu alanda eğitimi desteklemek , bilgi birikimine katkı sağlamak ve uluslarası camiada Türkiye' yi temsil etmek amacıyla üroloji uzmanlarının önderliğinde Ankara'da kurulmuştur. Kurucu Başkanlığını Prof. Dr. Ali Ergen yapmış, Kurucu Yönetim Kurulunda Prof. Dr.Nihat Arıkan, Prof. Dr. Hakan Özkardeş, Prof. Dr. Serdar Tekgül, Prof. Dr. Önder Kayıgil, Prof. Dr. Levent Emir ve Prof. Dr. Mesut Gürdal yer almışlardır. Derneğin tüzüğü gereği iki yılda bir yapılan seçimlerinde; Prof. Dr. Nihat Arıkan, Prof. Dr. Bülent Çetinel, Prof. Dr. Ceyhun Özyurt, Prof. Dr. Bedreddin Seçkin ve Prof. Dr. Zafer Aybek başkanlık görevlerini üstlenmiş ve derneğin  bu günkü bilimsel yeterliliğine ulaşmasını sağlamışlardır.

Derneğimizin sonradan "Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi" adını alacak olan ve iki yılda bir uluslarası katılımlarla gerçekleştirilen ilk bilimsel toplantısı 2004 yılında Ankara'da düzenlemiştir. 2007 yılında Ürojinekoloji Derneği ile ortak düzenlenen kongreyi takiben 2009, 2011, 2013 ve 2015 yıllarında Antalya'da İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi kongreleri düzenlenmiştir.

Kuruluşundan bu yana bölgelerde yerinde eğitim prensibini başarıyla uygulamaya devam eden Kontinans Derneği   ülkemizin 7 bölgesinde ve Kıbrıs'ta 20 bölgesel toplantı düzenlemiş ve 2 eğitim toplantısı gerçekleştirmiştir. Son dönemde Ulusal Ürolojik Cerrahi Derneği  tarafından düzenlenen bölgesel toplantılara da derneğimiz tarafından bilimsel destek sağlanmaktadır. Derneğimiz ilk kongresinden itibaren her kongrede ürodinami kursu düzenlemiştir. Bu ürodinami kursları 2013 yılından itibaren Uluslarası Kontinans Derneği tarafından tanınmış ve ‘’Ürodinami Sertifikasyon Kursu’’ adı ile yılda en az bir kere olmak üzere organize edilmektedir. 2015 yılından bu yana derneğimiz tarafından 3  LUTS Forum toplantısı yapılmıştır.  Türkiye'nin bir çok bölgesinde Üroloji Klinikleri ile ortak gerçekleştirilen toplantıların ve kursların bundan sonraki süreçte de devam etmesi derneğin ana hedefleri arasında yer almaktadır.

Derneğimiz 2009 yılında İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi alanında dünya çapında en önemli dernek olan Uluslararası Kontinans Derneği (ICS) ile işbirliği anlaşması imzalamıştır ve üyelerimizin Uluslararası Kontinans Derneğine üyelikleri her yıl derneğimiz tarafından sağlanmaktadır. Bu iş birliği sonucunda Derneği'mizin organize ettiği toplantılara ICS tarafından bilimsel anlamda sınırsız destek verilmektedir.

Derneğimiz tarafından 2010 yılında ağırlıklı derleme ve vaka tartışmaları içeren bir bülten yayınlanma kararı alınmıştır. Dergi “İşlevsel Üroloji Bülteni” adıyla 2011 yılında Prof. Dr. Zafer Aybek editörlüğünde yayın hayatına girmiştir. Dergimiz Ocak 2015 tarihinden itibaren Prof. Dr. Ceyhun Özyurt editörlüğünde  derleme ve vaka tartışmalarının yanı sıra özgün çalışmalarında yer aldığı aylık dergi haline dönüştürülerek "Kadın ve İşlevsel Üroloji Dergisi" olarak 1 yıl süre ile yayınlanmıştır. Günümüzde ise Prof. Dr. Aydın Yenilmez editörlüğünde İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni  adıyla daha farklı bir formatta yayın hayatına devam etmektedir. 2016 yılında derneğimiz tarafından hazırlanan ‘’Aile Hekimleri için İşlevsel Üroloji’’isimli kitap basılarak Aile Hekimleri’nin İşlevsel Üroloji konusunda farkındalıklarının arttırılması amacı ile tüm Türkiye’de aile hekimleri ile buluşturulmuştur.

Derneğimiz  9 Nisan 2016 tarihinden bu yana Prof. Dr. Oktay Demirkesen başkanlığında  faaliyetlerine devam etmektedir.

İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni
KAMU SPOTU KAMU SPOTU
İLETİŞİM BİLGİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ