8 Mayıs 2010, Diyarbakır

KONTİNANS DERNEĞİ DİYARBAKIR BÖLGESEL TOPLANTISI

8 MAYIS 2010, CUMARTESİ

ERKEKTE AÜSS & NÖROJENİK MESANE & KADINDA İDRAR KAÇIRMA VE PROLAPSUS

14:00 – 14: 10            Açılış Konuşmaları

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Gedik

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Bülent Çetinel

Kontinans Derneği Başkanı

14:10 – 15:40             1. Oturum: Erkekte AÜSS ’ye olgular üzerinden yaklaşım

Oturum Başkanı:      Dr. Tufan Tarcan

Panelistler:                Dr. Oktay Demirkesen

Dr. Cüneyd Özkürkçügil

Dr. İlker Şen

Dr. Abdullah Gedik

15:40 – 16:00              Kahve arası

16:00 – 17:30             2. Oturum:  Uzmanıyla buluşma

Bu oturumda dinleyiciler aşağıdaki konular ile ilgili önceden hazırladıkları zorlu olguları uzmanlarımızla tartışacaklardır. Olgusunu slayd üzerinden sormak ve tartışmak isteyen katılımcılar 3 slaydı geçmemek kaydıyla bir “powerpoint” sunusu hazırlayabilirler. Uzmanlarla olgu tartışması tüm katılımcılarımıza açıktır.   

Olguları tartışacak uzmanlar ve tartışma konuları:

Nörojenik mesane işlev bozukluğu

Dr. Ceyhun Özyurt

Kadında idrar kaçırma

Dr. Bedreddin Seçkin

Pelvik organ prolapsusu

Dr. Levent Emir

17:30 – 18:30             Pratikte Ürodinami

                                   Dr. Bülent Çetinel, Dr. Nihat Arıkan, Dr. Ali Ergen

Kapanış ve Akşam Yemeği

İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni
KAMU SPOTU KAMU SPOTU
İLETİŞİM BİLGİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ