17 Ekim 2009, Urfa

KONTİNANS DERNEĞİ URFA BÖLGESEL TOPLANTISI

17 EKİM  2009 CUMARTESİ

14.00-14.15 Açılış

Dr. Ercan Yeni- Harran Universitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Bülent Çetinel - Kontinans Derneği Başkanı

14.15-15.15 Kadında idrar kaçırma-Değerlendirme ve konservatif tedavi paneli

Olgu sunumu ve moderasyon: Dr. Tufan Tarcan

 Panelistler:   Dr. Oktay Demirkesen

Dr. Bedrettin Seçkin

Dr. Murat Savaş

15.15-15.30 Kahve arası

15.30-16.30 Kadında stres idrar kaçırma-Cerrahi tedavi paneli

Olgu sunumu ve moderasyon: Dr. Ali Ergen

Panelistler:   Dr. Nihat Arıkan

Dr. Cüneyd Özkürkçügil

Dr. Oğuz Mertoğlu

16.30-16.45 Kahve arası

16.45-17.45 Kadında stres idrar kaçırma cerrahi tedavisinde komplikasyonlar paneli

Olgu sunumu ve moderasyon: Dr. Bülent Çetinel

Panelistler:

Dr. Ceyhun Ozyurt

Dr. Erdal Kukul

Dr. Mesut Gürdal

Dr. İlker Şen

İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni
KAMU SPOTU KAMU SPOTU
İLETİŞİM BİLGİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ