16 Nisan 2011, Balıkesir

KONTİNANS DERNEĞİ BÖLGESEL TOPLANTI

16 NİSAN 2011

BASRİ OTEL BALIKESİR

13:50–14:00    Açılış Konuşmaları

                        Dr. Cem Güler            –  Balıkesir Üniversitesi T. F.  Üroloji AD Başkanı

                        Dr. Ceyhun Özyurt    –  Kontinans Derneği Başkanı

14:00–14:40    Panel:             Nörojen Mesane: Depolama ve Boşaltım Bozukluklarında Tedavi

                        Panel Başkanı:          Dr. Nihat Arıkan

                        Panelistler:                Dr. Mesut Gürdal – Dr. Gökhan Temeltaş

14:40–15:20    Panel:             AAM: Tedavi ve Refrakter Olgularda Alternatifler

                        Panel Başkanı:          Dr. Bülent Çetinel

                        Panelistler:                Dr. Erdal Kukul – Dr. Oğuz Mertoğlu

15:20–16:00    Panel:             Noktürnal Poliüri

                        Panel Başkanı:          Dr. Tufan Tarcan

                        Panelistler:                Dr. Zafer Aybek – Dr. Cüneyd Özkürkçügil

16:00–16:30    Ara

16:30–17:30    Panel:             POP–SUI

                        Panel Başkanı:          Dr. Ceyhun Özyurt

                        Panelistler:                Dr. Bedreddin Seçkin – Dr. Oktay Demirkesen – Dr. Kamil Çam

17:30–18:30    Panel:             AÜSS-BPH: Güncel Tedavi Alternatifleri

                        Panel Başkanı:          Dr. Ali Ergen

                        Panelistler:                Dr. İlker Şen – Dr. Abdullah Gedik – Dr. Adnan Şimşir

18:30               Kapanış

Konuşmaların olgu sunumu şeklinde hazırlanması, her konuşmacının dinleyicilere uygun sayıda keypad sorusu hazırlaması tercih edilir. Keypad olacaktır.

İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni
KAMU SPOTU KAMU SPOTU
İLETİŞİM BİLGİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ