18 Nisan 2009, Hatay

KONTİNANS DERNEĞİ HATAY BÖLGESEL TOPLANTISI

18 NİSAN 2009

13.30–13.40 Açılış

                        Bülent Çetinel - Nihat Satar - Ahmet Kiper

13.40–14.40 Kadında idrar kaçırma-Değerlendirme ve konservatif tedavi paneli

                       

                        Olgu sunumu ve moderasyon: Tufan Tarcan

Panelistler:      Bedrettin Seçkin

                        Bülent Soyupak

                        Erdal Kukul

                        Cüneyd  Özkürkçügil              

14.40–15.00 Kahve arası

15.00–16.00 Kadında idrar kaçırma-Cerrahi tedavi paneli

            Olgu sunumu ve moderasyon: Ali Ergen

Panelistler:      Nihat Arıkan

                        Ceyhun Özyurt

                        Oktay Demirkesen

Oğuz Mertoğlu

                       

16.00-16.20 Kahve arası

16.20-17.20 Kadın idrar kaçırma tedavisinde komplikasyonlar paneli

                     

                       Olgu sunumu ve moderasyon: Bülent Çetinel

Panelistler:      Taner Koçak

                        Zafer Aybek

Mesut Gürdal

İlker Şen

İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni
KAMU SPOTU KAMU SPOTU
İLETİŞİM BİLGİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ