Yönetim Kurulu

Başkan

Oktay Demirkesen

Üroloji Profesörü

Özel Forte Üroloji Merkezi, İstanbul - Türkiye
E-mail: demirkesen@yahoo.com, demkesen@istanbul.edu.tr

  

Başkan Yardımcısı / Dış İlişkiler Sorumlusu

Tufan Tarcan

Üroloji Profesörü

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul - Türkiye
E-mail: bilgi@tufantarcan.com

  

Genel Sekreter / Web Sitesi Sorumlusu

Levent Emir

Üroloji Profesörü

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırşehir - Türkiye
E-mail: lemir2005@yahoo.com

  

Sayman / Web Sitesi Sorumlusu

Esat Korgalı

Üroloji Doçenti

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas - Türkiye
E-mail: estkorgali@hotmail.com

  

Üye / Halkı ve Kamuoyunu Bilinçlendirme Sorumlusu

Zafer Aybek

Üroloji Profesörü

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli - Türkiye
E-mail: zaybek@yahoo.com

  

Üye

Mehmet Ceyhun Özyurt

Üroloji Profesörü

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye
E-mail: ozyurtc@yahoo.com,
E-mail: ceyhun.ozyurt@ege.edu.tr

  

Üye / Üyelik İşlemleri Sorumlusu

Mesut Gürdal

Üroloji Profesörü

Minasera Aldan Hastanesi, Ankara, Türkiye
E-mail: gurdalmesut@yahoo.com.tr

İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni
KAMU SPOTU KAMU SPOTU
İLETİŞİM BİLGİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ