Yönetim Kurulu

Başkan    

Tufan Tarcan
Üroloji Profesörü

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul – Türkiye
E-Mail: bilgi@tufantarcan.comBaşkan Yardımcısı / Derneklerarası İlişkiler Sorumlusu

Cüneyd Özkürkçügil
Üroloji Profesörü

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, İzmit – Türkiye
E-Mail: cuneyd65@yahoo.comGenel Sekreter / Hukuk İşleri Sorumlusu

İlker Şen
Üroloji Profesörü

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara – Türkiye
E-Mail: senilker@gmail.comSayman / Hukuk İşleri Sorumlusu / Sosyal Medya Sorumlusu

Ömer Gülpınar
Üroloji Doçenti

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara – Türkiye
E-Mail: omergulpinar@yahoo.comYönetim Kurulu Üyesi

Oktay Demirkesen
Üroloji Profesörü

Özel Forte Üroloji Merkezi, İstanbul – Türkiye
E-Mail: demirkesen@yahoo.com ; demkesen@istanbul.edu.trYönetim Kurulu Üyesi

Aydın Yenilmez
Üroloji Profesörü

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir – Türkiye
E-Mail: aydinyenilmez@yahoo.comYönetim Kurulu Üyesi / Üyelik İşleri Sorumlusu

Ali Ersin Zümrütbaş
Üroloji Doçenti

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli – Türkiye
E-Mail: alizumrut@yahoo.com

İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni
KAMU SPOTU KAMU SPOTU
İLETİŞİM BİLGİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ