KitaplarAile Hekimleri İçin İşlevsel Üroloji

Önsöz

Değerli Meslektaşlarımız,

İdrarın sorunsuz bir şekilde depolanması ve uygun şartlar altında sağlıklı olarak boşaltılması; santral sinir sistemi, periferik sinir sistemi ve ürogenital sistemin  dinamik bir şekilde ortak çalışması ile sağlanmaktadır. Bu depolama ve boşaltım eylemleri sırasında oluşabilen hastalıkların tanı ve tedavisi ürolojinin  ‘’işlevsel üroloji’’ adı verilen alt disiplini tarafından yönetilmektedir.

Bilindiği gibi tüm dünyada ve ülkemizde hastalar ile ilk temas kuran, ilgilenen ve tedavisini düzenleyen veya uzman hekim görüşü ihtiyacı ile hastayı üst basamağa yönlendiren aile hekimleridir. Son yıllarda artan hasta bilinci, bilgi almada teknolojik kolaylıklar ve özellikle aile hekimlerine hastaların çok rahat erişebilme konforu aile hekimlerinin tüm hastalıkların tedavisinde olduğu gibi işlevsel ürolojiyi de ilgilendiren hastalıkların tedavisinde daha fazla pratik ve teorik bilgiye ulaşma zorunluluğunu gündeme getirmiştir. Toplum kökenli çalışmalarda, insidansı çok yüksek olan işlevsel ürolojiyi ilgilendiren hastalıkların olması, ayrıca yine alt üriner sistemi ilgilendiren acil girişim gerekliliğinde aile hekimlerine iş düşmesi bu kitabın yazılma fikri oluşmasında önem arzetmiştir.

Kurulduğu günden bu yana gerek hekim gerekse toplum için bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına önem veren Kontinans Derneği bahsi gecen konuda yazılacak bir kitabın pratik ve teorik olarak faydalı olacağını düşünmüştür. Bu düşünce ışığında pek çok değerli yazarın katkılarıyla bu eser ortaya çıkmıştır. Kitabın planlanması ve ortaya çıkması aşamasında en az yazarlar kadar emeği geçen Kontinans Derneği Başkanı Prof.Dr. Zafer Aybek’e, yönetim kurulu üyeleri Prof.Dr. Bedreddin Seçkin’e, Prof.Dr. Oktay Demirkesen’e, Doç.Dr. Şahin Kabay’a ve Doç.Dr. Ömer Gülpınar’a  ayrıca yapıcı eleştirini esirgemeyen Prof.Dr.Ceyhun Özyurt’a, Prof.Dr. Tufan Tarcan’a ve Prof.Dr. İlker Şen’e teşekkür ederiz.

Kitabın, siz değerli meslektaşlarımızın  gelişimleri ve tanı ve tedavi planlaması açısından faydalı olmasını temenni ediyoruz.

Doç.Dr.Adnan Şimşir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilimdalı, İzmir                              

Doç.Dr.Fikret Fatih Önol
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

"Aile Hekimleri İçin İşlevsel Üroloji" Kitabının tamamını görüntülemek için tıklayınız.


İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni
KAMU SPOTU KAMU SPOTU
İLETİŞİM BİLGİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ