Alt Üriner Sistemde Güncelleme 2016

9 Nisan 2016, ANKARA

PROGRAM

13:00 - 14:00

Kayıt

14:00 - 14:15 

Açılış Dr. Zafer AYBEK

14:15 - 15:00

Dr. Oğuz MERTOĞLU

14:15 - 14: 35

Nörojenik mesane (Multiple Skleroz ve Parkinson Hastalığı) tanı, takip ve tedavide yenilikler

14:35 - 14:55

Konu ile ilgili bildiriler

14:55 - 15:00

Soru ve tartışma

15:00 - 15:45

Dr. Esat KORGALI

15:00 - 15:20

Aşırı aktif mesane; antimuskarinikler ve ilerisi

15:20 - 15:40

Konu ile ilgili bildiriler

15:40 - 15:45

Soru ve tartışma

15:45 - 16:15

Kahve arası

16:15 - 17:00

Dr. Esat KORGALI

16:15 - 16:35

Geriatrik üroloji neler yapıyoruz, neler yapalım?                

16:35 - 16:55

Konu ile ilgili bildiriler

16:55 - 17:00

Soru ve tartışma

17:00 - 17:45

Dr. Gökhan TEMELTAŞ

17:00 - 17:20

POP ve stres idrar kaçırma; tedavide klasikler ve yeni ufuklar

17:20 - 17:40

Konu ile ilgili bildiriler

17:40 - 17:45

Soru ve tartışma

İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni
KAMU SPOTU KAMU SPOTU
İLETİŞİM BİLGİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ