Çalışma Grupları

Ürodinomi
Çalışma Grubu

Prof. Dr. Bülent Çetinel
Çalışma Grubu Başkanı

Prof. Dr. Gökhan Temeltaş
Çalışma Grubu Sekreteri

Uzm. Dr. Oğuz Mertoğlu
Çalışma Grubu Üyesi


AAM ve AÜSS
Çalışma Grubu

Prof. Dr. Tufan Tarcan
Çalışma Grubu Başkanı

Uzm. Dr. Sinharib Çitgez
Çalışma Grubu Sekreter

Doç. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş
Çalışma Grubu Üyesi

Doç. Dr. Ömer Acar
Çalışma Grubu Üyesi


Minimal İnvaziv İşlevsel Üroloji ve

Kadın Ürolojisi Çalışma Grubu

Doç. Dr. Ömer Gülpınar
 

Doç. Dr. Adnan Şimşir
 

Prof. Dr. Haluk Akpınar
 

Yard. Doç. Dr. Burak Argun
 


Nöromodülasyon Çalışma Grubu

Prof. Dr. Ali Ergen
Çalışma Grubu Başkanı

 

Prof. Dr. Şahin Kabay
Çalışma Grubu Sekreteri

 

Yard. Doç. Dr. Eyüp Burak Sancak
Çalışma Grubu Üyesi


Halkı ve Kamuoyunu
Bilinçlendirme

Prof. Dr. Bedreddin Seçkin

Prof. Dr. Zafer Aybek


Sosyal Medya
Çalışma Grubu

Doç. Dr. Ömer Gülpınar
(Çalışma Grubu Başkanı)

Dr. Sinharib Çitgez

Dr. Naşide Mangır

Doç. Dr. Ömer Acar

Dr. Tarık Yonguç


Dış İlişkiler
Çalışma Grubu

Doç. Dr. Ömer Acar

Dr. Naşide Mangır

İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni
KAMU SPOTU KAMU SPOTU
İLETİŞİM BİLGİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ