3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi Sunumları

Abdullah Gedik - Mesh Komplikasyonlarında Tanı


Adnan Şimşir - Botilinum Toksin


Adnan Şimşir - Kadın Üretrası darlık prolapsus divertikül kanser fistül


Aydın Yenilmez - Arka defekt onarımları


Ceyhun Özyurt - Pelvik Nöroanatominin AÜS fonksiyonu açısından önemi


Ceyhun Özyurt - Botulinum Toksin kime nasıl yapıyorum


Cüneyd Özkürkçügil - Mesane ağrısı sendromunda ben ne yapıyorum


Esat Korgalı - Tuzak nöropatiler pelvik ağrıda ne kadar değerli


Esat Korgalı - Ağrılı Mesane Sendromu İnterstisyel sistit tedavi yaklaşımı


Fatih Tarcan - Mesane ağrısı Sendromu


Gökhan Temeltaş - Kadında dirençli alt üriner sistem enfeksiyonları


Gökhan Temeltaş - POP Cerrahisi Komplikasyonları Tedavi


Gökhan Temeltaş - Kadında üretral ve periüretal hastalıklar


İlker Şen Botox - kime nasıl yapıyorum


Levent Emir - Apikal Prolapsus


Lokman İrkılata - Kadın Üretral ve Periüretral anatomi ve klinik önemi


Lokman İrkılata - Kadın üretral ve periüretal anatomi ve klinik önemi


Mesut Gürdal - ön defekt onarımları


Oğuz Mertoğlu - Radyoterapi sonrası AÜS de meydana gelen yapısal değişiklikler


Oğuz Mertoğlu - Pop cerrahisi komplikasyonları yönetimi Nasıl Buraya Geldik


Ömer Gülpınar - Pop onarımı sonrası görülen komplikasyonların yönetimi


Şahin Kabay - Nöropatik Mesane Pratik Yaklaşımlar Tufan Tarcan Mesut Gürdal


Denovo sıkışmadan üriner stress tip idrar kaçırma Cerrahisi

İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni
KAMU SPOTU KAMU SPOTU
İLETİŞİM BİLGİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ