Derneğimiz Uluslararası Kontinans Derneğine (ICS) Afiliyedir.

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için sürdürülecek çalışmalar…

Derneğin amacı kadın ürolojisi ve işlevsel üroloji alanlarında ve onlarla ilgili bütün tıp ve diğer bilim dallarında,  bilimsel ve mesleki çalışmaları çağdaş düzeye ve ötesine ulaştırmak amacı ile her türlü çalışmayı yapmak, yaptırmak, desteklemek ve teşvik etmek,(yan dal)uzmanlık öğrencileri ve uzman hekimlerin bilgi ve becerilerinin artırılması ve Türkiye’de uzmanlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi için faaliyetlerde bulunmak, üyelerinin ve meslek grubunun haklarını savunmak için gerekli alt yapı çalışmalarının oluşturulması için diğer dernekler,sosyal ve sivil toplum kuruluşları ve idari birimler ile uyumlu çalışmalar yürütmek, tüzel kişilik olarak bizzat veya üyeler tarafından açılmış olan davalara ve soruşturma süreçlerine müdahil olarak iştirak etmek, görüş beyan etmektir.

KONTİNANS DERNEĞİ

AKLINIZDAKİ SORULARA KOLAY ÇÖZÜM

HABERLER VE DUYURULAR