1. Olgularla Pratik Ürodinami Eğitim Toplantıları / Zonguldak