16 Nisan 2011, Balıkesir

KONTİNANS DERNEĞİ BÖLGESEL TOPLANTI

16 NİSAN 2011

BASRİ OTEL BALIKESİR

13:50–14:00    Açılış Konuşmaları

                        Dr. Cem Güler            –  Balıkesir Üniversitesi T. F.  Üroloji AD Başkanı

                        Dr. Ceyhun Özyurt    –  Kontinans Derneği Başkanı

14:00–14:40    Panel:             Nörojen Mesane: Depolama ve Boşaltım Bozukluklarında Tedavi

                        Panel Başkanı:          Dr. Nihat Arıkan

                        Panelistler:                Dr. Mesut Gürdal – Dr. Gökhan Temeltaş

14:40–15:20    Panel:             AAM: Tedavi ve Refrakter Olgularda Alternatifler

                        Panel Başkanı:          Dr. Bülent Çetinel

                        Panelistler:                Dr. Erdal Kukul – Dr. Oğuz Mertoğlu

15:20–16:00    Panel:             Noktürnal Poliüri

                        Panel Başkanı:          Dr. Tufan Tarcan

                        Panelistler:                Dr. Zafer Aybek – Dr. Cüneyd Özkürkçügil

16:00–16:30    Ara

16:30–17:30    Panel:             POP–SUI

                        Panel Başkanı:          Dr. Ceyhun Özyurt

                        Panelistler:                Dr. Bedreddin Seçkin – Dr. Oktay Demirkesen – Dr. Kamil Çam

17:30–18:30    Panel:             AÜSS-BPH: Güncel Tedavi Alternatifleri

                        Panel Başkanı:          Dr. Ali Ergen

                        Panelistler:                Dr. İlker Şen – Dr. Abdullah Gedik – Dr. Adnan Şimşir

18:30               Kapanış

Konuşmaların olgu sunumu şeklinde hazırlanması, her konuşmacının dinleyicilere uygun sayıda keypad sorusu hazırlaması tercih edilir. Keypad olacaktır.