17 Ekim 2009, Urfa

KONTİNANS DERNEĞİ URFA BÖLGESEL TOPLANTISI


17 EKİM  2009 CUMARTESİ

14.00-14.15 Açılış

Dr. Ercan Yeni- Harran Universitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Bülent Çetinel – Kontinans Derneği Başkanı


14.15 – 15.15 Kadında idrar kaçırma-Değerlendirme ve konservatif tedavi paneli

Olgu sunumu ve moderasyon:
Dr. Tufan Tarcan

Panelistler:
Dr. Oktay Demirkesen
Dr. Bedrettin Seçkin
Dr. Murat Savaş

15.15-15.30 Kahve arası

15.30-16.30 Kadında stres idrar kaçırma-Cerrahi tedavi paneli

Olgu sunumu ve moderasyon:
Dr. Ali Ergen

Panelistler:
Dr. Nihat Arıkan
Dr. Cüneyd Özkürkçügil
Dr. Oğuz Mertoğlu

16.30-16.45 Kahve arası

16.45-17.45 Kadında stres idrar kaçırma cerrahi tedavisinde komplikasyonlar paneli

Olgu sunumu ve moderasyon:
Dr. Bülent Çetinel

Panelistler:
Dr. Ceyhun Ozyurt
Dr. Erdal Kukul
Dr. Mesut Gürdal
Dr. İlker Şen