Dr. Oğuz Mertoğlu

Bu temel  ürodinami kursu,  başkanımız Dr. Oktay Demirkesen’in  çok önem verdiği bir projedir. 8 yılı aşkın bir süre, kontinans  derneği kongrelerinde   iyi   bir  işbirliğiyle, kursları düzenlemiş kişileri  davet etmesi, bu önemin bir göstergesiydi. Böylece Dr. Bülent Çetinel,  Dr. Gökhan Temeltaş ve  benim katılımımla  ürodinami çalışma grubu kuruldu.   2016 Haziran  ayından temel ürodinami kursları  planlanmaya başlandı. Grup başkanımız   Dr. Bülent  Çetinel’in amacı , bu sertifikasyon kursu ve devam edecek kurslarla , standart bir eğitim protokolü oluşturmaktır. İleriki dönemde,  Sağlık Bakanlığının da onayıyla,  derneğimiz çatısı altında eğitimlerin kalıcılığını ve geçerliliğini  sağlamak, gelecekte  ileri ürodinami  kursları da  organize edebilmektir. Bu, ürodinamiye  emek veren bizler için, ilham verici ve heyecanlandıran bir amaçtır. devamı…


Değerli Meslekdaşlarım,

Kontinans Derneği’nin düzenlediği ve Ürodinami Çalışma Grubu’nun yoğun çalışmaları sonucu şekillenen 2. ICS Sertifikalı Ürodinami Kursu’nun 18-20 Şubat tarihleri arasında yapılacağını duyurmak istiyorum.

Kursun bilimsel programın ilk bölümünü, sunular ve bir simulatör eşliğinde gerçekleştirilecek olan pratik ürodinami oturumu oluşturacaktır.  Bu konularda deneyimli 10 konuşmacı en son yaklaşımları içeren ICS Modüllerini de kullanarak sunular yapacaktır. İlk bölüm İzmir Double Tree Hotel’de gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar 20 Şubat tarihinde İzmir veya yakındaki diğer illerde bulunan 5 farklı klinikteki ürodinami laboratuarlarını ziyaret edeceklerdir. Burada değişik semptomları bulunan 3 hasta (idrar kaçırması olan 2 kadın ve alt üriner sistem yakınması olan  1 erkek) incelenecektir.

Daha etkili bir interaktif eğitim amacı ile kursa sadece 10 katılımcı kabul edilecektir.

Bu konudaki bilgilerini artırmak isteyen tüm genç meslektaşlarımı bu kapsamlı ve interaktif kursa davet ediyorum.

Prof Dr Oktay Demirkesen
Kontinans Derneği Başkanı

 


Değerli Kursiyerler

Hepinizin bildiği gibi ürodinami işeme bozukluklarının nedenini belirleyebilmek için sıvı dinamiği prensiplerine uygun herhangi bir testle bu bozuklukların incelenmesi demektir. Bu testler yerinde ve zamanında ve yetkin şekilde kullanıldıklarında işeme bozukluklarının değerlendirilme ve tedavisinde çok yararlı olmaktadır. Ancak bu testler maalesef dünyada ve ülkemizde her zaman uygun ve yetkin bir şekilde kullanılmamaktadır.

Türk Kontinans Derneği olarak amacımız ülkemizde bu testlerin amaca yönelik, gerektiği zaman ve usulüne uygun, standart bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda derneğimiz ülke genelinde ürodinami kursları düzenleme kararı almış ve bu kursların ilkini 2009 yılında düzenlediğimiz 1nci Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresinin ilk gününde gerçekleştirmiştir. Büyük bir katılımla gerçekleşen ve başarıyla sonuçlanan bu ilk ürodinami kursundan elde ettiğimiz geri bildirimler bize ülkemizde bu tip kurslara gereksinim olduğunu çok net biçimde göstermiştir. Ancak aynı zamanda bu geri bildirimlerden bu kursların teorik bölümlerinin çok daha basit ve anlaşılır şekilde sunulması, pratiğe yönelik görsel sunumlarla desteklenmesi ve ürodinami uygulanımının pratiğine de yer verilmesi gerekliliği sonuçları da ortaya çıkmıştır. Bu amaç doğrultusunda derneğimiz takip eden yıllarda yurt genelinde bir dizi ürodinami kursu düzenlemiş ve 2015 yılından itibaren bu kursları Uluslararası Kontinans Derneğiyle (ICS) işbirliği içinde gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu yıldan başlayarak ICS standartlarıyla uyumlu bir şekilde hem teorik hem de derneğimizin belirlediği ürodinami ünitelerinde pratik uygulama şeklinde gerçekleştireceğimiz bu kursun hepinize yararlı olmasını diler, sevgiler sunarım.

Prof. Dr. Bülent Çetinel