2 – 3 Mart İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Robotik Cerrahi Kursu

 

İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Robotik Cerrahi Kursu’nun Ardından

1991 yılında Clayman ‘ın yaptığı ilk laparoskopik nefrektomi ile çığır açılan ürolojik laparoskopik cerrahi modalitelerinde robotik cerrahi halen en güncel teknik olmaya devam etmektedir. Doku görüntülenmesindeki  üstünlüğü, üç boyutlu görüntü elde edilme avantajı, ileri hareket kabiliyeti, kan kaybını minimize etmesi, işgücü kaybını azaltması ve obez hastaların cerrahisini daha kolay kılması  şüphesiz robotik cerrahinin  popularitesinin  temel nedenleridir.

2003 yılında kurulan ve International Continence Society ile afiliye çalışan Kontinans Derneği  bu anlamda Türkiye’de bir ilke imza atarak , bağımsız bir dernek olarak deney hayvanları ile cerrahi eğitim imkanı sunan ilk robotik cerrahi kursunu 2-3 Mart 2017 tarihinde başarı ile tamamlamıştır. Her bir gün 5 ayrı kursiyerin eğitim aldığı kursta önce  teorik olarak domuz anatomisi ve domuzda daha önce yapılmış olan diseksiyon videoları izlendi.Ardından pratik eğitime geçildi. Burada  her bir kursiyer ve bir eğitimci eşleşmesi ile simülatör eğitimi ve domuz üzerinde cerrahi  eğitim ve dikiş  teknikleri uygulandı. Her bir kursiyerin minumum 3 saat konsolda çalışması olanağı sağlandı.

Başarıyla tamamlanan 1. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Robotik Cerrahi Kursu’nu doğuş fikriyle başlayıp her aşamasını planlayan Kontinans Derneği Başkanı Prof.Dr. Oktay Demirkesen başta olmak üzere, deneyimlerini bizlerle paylaşıp katkıda bulunan Sayın Prof.Dr. Ali Rıza Kural’a, Prof. Dr. Haluk Akpınar’a, Prof.Dr. İlker Şen’e , Doç.Dr. Ömer Gürpınar ve Yard.Doç.Dr. Burak Argun’a ve Kurs’un gerçekleşmesinde  desteklerini esirgemeyen Nobel İlaç Firması’na teşekkürlerimizi borç biliriz. Sonraki kursta görüşmek üzere

Saygı ve Sevgilerimle

Doç.Dr. Adnan ŞİMŞİR

Kontinans Derneği Yönetim Kurulu Adına