8 Mayıs 2010, Diyarbakır

KONTİNANS DERNEĞİ DİYARBAKIR BÖLGESEL TOPLANTISI

8 MAYIS 2010, CUMARTESİ

ERKEKTE AÜSS & NÖROJENİK MESANE & KADINDA İDRAR KAÇIRMA VE PROLAPSUS

14:00 – 14: 10            Açılış Konuşmaları

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Gedik

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Bülent Çetinel

Kontinans Derneği Başkanı

14:10 – 15:40             1. Oturum: Erkekte AÜSS ’ye olgular üzerinden yaklaşım

Oturum Başkanı:      Dr. Tufan Tarcan

Panelistler:                Dr. Oktay Demirkesen

Dr. Cüneyd Özkürkçügil

Dr. İlker Şen

Dr. Abdullah Gedik

15:40 – 16:00              Kahve arası

16:00 – 17:30             2. Oturum:  Uzmanıyla buluşma

Bu oturumda dinleyiciler aşağıdaki konular ile ilgili önceden hazırladıkları zorlu olguları uzmanlarımızla tartışacaklardır. Olgusunu slayd üzerinden sormak ve tartışmak isteyen katılımcılar 3 slaydı geçmemek kaydıyla bir “powerpoint” sunusu hazırlayabilirler. Uzmanlarla olgu tartışması tüm katılımcılarımıza açıktır.   

Olguları tartışacak uzmanlar ve tartışma konuları:

Nörojenik mesane işlev bozukluğu

Dr. Ceyhun Özyurt

Kadında idrar kaçırma

Dr. Bedreddin Seçkin

Pelvik organ prolapsusu

Dr. Levent Emir

17:30 – 18:30             Pratikte Ürodinami

                                   Dr. Bülent Çetinel, Dr. Nihat Arıkan, Dr. Ali Ergen

Kapanış ve Akşam Yemeği