Amaç:

Artan iş yükü ve yoğun kongre takvimi nedeniyle, istediğimiz birçok kongreye katılmak her birimiz için neredeyse olanaksız hale gelmiştir. Öte yandan iletişimin gelişmesi ve bilgiye ulaşmanın kolaylaşması, akademik ilgi alanımızla ilgili tüm önemli bilimsel yayınlara ulaşmayı ve bunları değerlendirerek, yeni bilimsel fikirler üretmek yada bu bilgileri biran önce pratik hayata yansıtmayı zorunlu kılmaktadır.

İşte bu amaçla akademik ilgi alanımızdaki güncel bilimsel yayınları tartışacağımız ve çok merkezli bilimsel çalışmaların da temelini atacağını düşündüğümüz bir toplantı planladık. Kontinans Derneği Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen 3 arkadaşımız, oluşturulan bilimsel komitenin desteği ile, bir önceki akademik yılda gerçekleştirilmiş olan ana kongrelerdeki fonksiyonel üroloji veya kadın ürolojisi oturumlarındaki sunularını inceleyecek. Bu sunular arasından bilimsel komiteye danışarak saptadıklarını değerlendirerek, yorumları ile birlikte sunacaklardır.

Ana başlıklar: 1. Anatomi, fizyoloji, temel bilimler; 2. Tanı; 3. Tedavi şeklinde olacaktır.

Hazırlanan slayt setleri katılımcılarla önceden paylaşılacaktır.

Prof Dr Zafer Aybek
Kontinans Derneği Başkanı

Prof Dr Oktay Demirkesen
Kontinans Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Bilimsel Kurul
Prof Dr Zafer Aybek
Prof Dr Oktay Demirkesen
Prof Dr Bedreddin Seçkin

Program:

13.00

Kayıt

14.00-14.15

Açılış         


Prof Dr Zafer Aybek

    LUTS Forum: Neden Önemli?
    Türkiye’deki İşlevsel Ürolojiye Katkısı      


14.15-15.00

    Doç Dr Şahin Kabay


14.15-14.30

    Alt Üriner Sistem Anatomi ve  Fizyolojisinde Yeni Gelişmeler


14.30- 14.45

    Mesane mukoza ve submukozasında yeni gelişmeler ve belirteçler


14.45-15.00

    Tartışma


15.00-15.45

    Doç Dr Fatih Önol


15.00-15.15

    AÜSS Tanı Yöntemlerinde yeni gelişmeler


15.15-15.30

    Pelvik organ prolapsusunda MR’ın yeri


15.30- 15.45  

    Orta üretra askı cerrahisi komplikasyonlarında görüntüleme: USG ve MR


15.45-16.15

    Kahve arası


16.15-17.00              

    Doç Dr Fatih Önol


16.15-16.40

    Antikolinerjik tedaviye dirençli vakalarda yeni ajanlar?


16.40-16.55

    Antikolinerjik sonrası ne yapalım?Botox vs Nöromodülasyon


16.55 -17.00

    Botox  enjeksiyonu;etkinlik nasıl arttırılır?


17.00-17.45

    Doç Dr Ömer Gülpınar


17.00- 17.10

    Başarısız orta üretra cerrahisi sonrası seçilecek cerrahi yöntem


17.10- 17.20

    Postprostatektomi idrar kaçırma;Sling vs AÜS


17.20-17.30

    Pelvik organ prolapsusunda organ koruyucu cerrahi


17.30-17.45

    POP cerrahsinde mesh komplikasyonları


Kapanış