Değerli Meslektaşlarım,

22 Eylül 2018 tarihinde Diyarbakır’da Pratik Ürodinami Toplantılarımızın ikincisini gerçekleştirdik. Klinik pratiğe yönelik Ürodinami konularının canlı ürodinamik çalışmalar eşliğinde interaktif olarak tartışıldığı kursumuza bu konuda kendini geliştirmek isteyen üroloji uzmanları yanında kadın-doğum ve fizik tedavi uzmanı bölge hekimlerimiz de yoğun ilgi gösterdi.

Bu kursun düzenlenmesinde önemli rol oynayan ve bizden desteğini esirgemeyen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Kamuran Bircan’a, tüm imkanlarını kullanarak bu kursu gerçekleştirmemiz için ortam hazırlayan Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Abdullah Gedik’e ve Ürolojik Cerrahi Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Başkanı Sayın Dr. Mehmet Salih Alar’a Derneğimiz adına teşekkürü borç bilirim.

Derneğimiz Ürodinami Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Özyurt’a bu başarılı organizasyon için şükranlarımı ve tebriklerimi sunarken bu kursta bilgi birikimini bizlerle paylaşan, Prof. Dr. Oktay Demirkesen ve Prof. Dr. Gökhan Temeltaş’a tüm yönetim kurulumuz adına teşekkür ederim.

Sevgi ve Saygılarımla.

Kontinans Derneği Başkanı
Prof. Dr. Tufan Tarcan