Çalışma Grubu deneme

AAM-AÜSS ÇALIŞMA GRUBU

 

Cüneyd Özkürkçügil
Çalışma Grubu Başkanı

 

Ali Ersin Zümrütbaş
Çalışma Grubu Üyesi

 

Cenk Yazıcı
Çalışma Grubu Üyesi

 

Kürşad Zengin
Çalışma Grubu Üyesi

 

Ömer Acar
Çalışma Grubu Üyesi

 

Sinharib Çitgez
Çalışma Grubu Üyesi

 

HALKI VE KAMUOYUNU BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMA GRUBU

 

Bedreddin Seçkin
Çalışma Grubu Başkanı

 

Sinharib Çitgez
Çalışma Grubu Üyesi