Derneğimiz Uluslararası Kontinans Derneği'ne (ICS) afiliyedir Neurourology and Urodynamics resmi yayın organıdır.

Doktorlar

Ürologlar İçin Covid-19 Öneri Rehberi

Kontinans Derneği Terminoloji Standardizasyon Raporu

ICS Eğitim Modüllleri – I

ULUSLARARASI KONTİNANS DERNEĞİ İYİ ÜRODİNAMİK UYGULAMALAR VE TERİMLERİ 2016: ÜRODİNAMİ, ÜROFLOVMETRİ, SİSTOMETRİ VE BASINÇ AKIM ÇALIŞMASI

Uluslararası Kontinans Derneği İyi Ürodinamik Uygulamalar ve Terimleri 2016: Ürodinami, Üroflovmetri, Sistometri ve Basınç Akım Çalışması