Erkek Üretra Darlığı Tedavisi Kursu

Erkek Üretra Darlıkları ve Tedavisi Ardından

Şahin KABAY

Üretra darlıkları sıklıkla erkeklerde nadiren de kadınlarda görülen bir hastalıktır. Ürolojik hasta grubunun önemli ve sorunlu bir grubunu oluşturmaktadır. Basit bir darlıktan daha büyük cerrahilere gereksinim duyulacak kadar komplike vakalarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle her geçen gün üretra darlılarına bağlı rekonstrüktif ürolojik cerrahiye olan ilgi giderek artmaktadır. Kontinans Derneği bu konunun önemine istinaden gerek kongreler gerekse kurslarla güncel yaklaşımları bu konuya ilgi duyan meslektaşlarıyla paylaşmakta ve dalında hem ülkemiz hem de yabancı uzmanları ile eğitimler vermektedir. Bu sebeplerden dolayı üretra darlığının tedavisi ilgi odağı olarak gelişim içindedir.


Değerli Meslektaşlarım,

Son yıllarda Rekonstrüktif Üroloji’ye olan ilgi giderek artmaktadır. Kalıcı tedavisi sıkıntılar yaratabilen erkek üretra darlığı da buna bağlı olarak bir gelişim ve dönüşüm içindedir. Bu gelişmelere parallel olarak derneğimiz Üretra Darlığı’nı ilk olarak 2015 yılında düzenlenen 4. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi’nde “ICS Add on Course” konusu olarak seçmiştir. Bu kursta özellikle üretroplasti konusunda kendini uluslararası boyutta kanıtlamış önemli isimler konuşmalar yapmış ve kurs katılımcılardan çok yoğun ilgi görmüştür. Daha sonra 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi  bilimsel programı çerçevesinde, yine kurs formatı ve “Erkek Üretra Darlıkları ve Tedavisi” başlıklı bir toplantı düzenlenmiştir. Videolar eşliğinde sunular yapılan bu toplantı da katılımcıların yoğun ilgisini toplamıştır.

Bu ilgi bizi bütün boyutları ile üretra darlığını tartışma olanağı bulacağımız bir toplantı düzenleme konusunda teşvik etmiştir. Bu kez sıklıkla uyguladığımız üretrotomi interni de ekleyerek programımızı oluşturduk. Ayrıca özellikle genç hastalarda üretra cerrahisi sonrası gelişebilecek cinsel fonksiyon bozuklukları gibi komplikasyonları engellemek için yapılacakları da gündeme getirmeyi planladık. Amacımız bu toplantı boyunca da videolar üzerinden pratiğe yönelik, katılımcıların katkıları ve yorumlarını alabileceğimiz interaktiviteyi tam sağlayacak bir ortam oluşturmaktır.

Birincisini istanbul’da düzenleyeceğimiz  Erkek Üretra Darlığı konulu bu toplantıyı ileri tarihlerde başka bölgelerde de sürdürmek düşüncesinde olduğumuzu ve sizleri aramızda görmekten çok mutlu olacağımızı bildirmek isterim.

Kontinans Derneği Başkanı
Prof. Dr. Oktay Demirkesen