Gerçekleşen Etkinlikler

KONTİNANS DERNEĞİ ETKİNLİK LİSTESİ

 1. Sistemik Nörolojik Hastalıklar ve İnkontinans Kursu / 20 Mayıs 2004 Ankara Bilkent
 2. Mersin Bölgesel Toplantısı / 17.03.2007 Mersin
 3. İzmir Bölgesel Toplantısı / 14.04.2007 İzmir
 4. Zonguldak Bölgesel Toplantısı / 13.05.2007 Zonguldak
 5. 1. Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi / 30 Ekim – 3 Kasım 2007 Antalya
 6. İstanbul Bölgesel Toplantısı / 30.08.2008 İstanbul
 7. Kocaeli Bölgesel Toplantısı / 13.02.2009 Kocaeli
 8. Hatay Bölgesel Toplantısı / 18.04.2009 Hatay
 9. Trabzon Bölgesel Toplantısı / 13.06.2009 Trabzon
 10. Şanlıurfa Bölgesel Toplantısı / 17.10.2009 Şanlıurfa
 11. 1. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi / 3 – 6 Aralık 2009 Antalya
 12. Diyarbakır Bölgesel Toplantısı / 08.05.2010 Diyarbakır
 13. Kayseri Bölgesel Toplantısı / 18.09.2010 Kayseri
 14. İzmir Bölgesel Toplantısı / 16.10.2010 İzmir
 15. Balıkesir Bölgesel Toplantısı / 16.04.2011 Balıkesir
 16. Edirne Bölgesel Toplantısı / 28.05.2011 Edirne
 17. Konya Bölgesel Toplantısı / 22.10.2011 Konya
 18. 2. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi 8 – 11 Kasım 2011 Antalya
 19. Adana Bölgesel Toplantısı / 16.06.2012 Adana
 20. Eskişehir Bölgesel Toplantısı /10.11.2012 Eskişehir
 21. Kıbrıs Bölgesel Toplantısı / 17.03.2013 Kıbrıs
 22. 3. Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi / 3 – 6 Ekim 2013 Antalya
 23. Muğla Bölgesel Toplantısı / 02.11.2013 Muğla
 24. 1. Lut Forum Toplantısı / 19.03.2015 İstanbul 
 25. İstanbul Bölgesel Toplantısı / 04.06.2015
 26. 4. Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi / 22 – 25 Ekim 2015 Antalya
 27. 1. ICS Onaylı Ürodinami Sertifikasyon Kursu / 23.10.2015 Antalya
 28. 2. Lut Forum Toplantısı / 09.04.2016 Ankara
 29. 3. Lut Forum Toplantısı / 03.01.2017 İstanbul
 30. 2. ICS Onaylı Ürodinami Sertifikasyon Kursu / 18 – 20 Şubat 2017 İzmir
 31. 1. Üretra Darlığı Tedavisi Canlı Cerrahi Kursu / 24.02.2017 İstanbul
 32. 1. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Robotik Cerrahi Kursu / 2 -3 Mart 2017 İstanbul
 33. 2. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Robotik Cerrahi Kursu / 13 – 15 Haziran 2017 İstanbul
 34. 3. ICS Onaylı Ürodinami Sertifikasyon Kursu / 6 – 8 Mayıs 2017 İstanbul
 35. ICS 2017 Florance TCS Oturumu / 12 – 16 Eylül 2017
 36. 5. Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi / 5 – 8 Ekim 2017 Antalya
 37. Pratik Eğitim Toplantıları 1 / 10.03.2018 Zonguldak
 38. 3. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Robotik Cerrahi Kursu / 29 – 30 Mart 2018 İstanbul
 39. 4. Lut Forum Toplantısı / 31.03.2018 İstanbul
 40. 2. Üretra Darlığı Kursu / 27 Nisan 2018 Ankara
 41. ICS 2018 Philadelphia TCS Oturumu / 28 – 31 Ağustos 2018 Philadelphia
 42. 4. ICS Onaylı Ürodinami Sertifikasyon Kursu / 15 – 17 Eylül 2018 Ankara 
 43. Pratik Ürodinami Toplantıları 2 / 22.09.2018 Diyarbakır
 44. 3. Üretra Darlığı Tedavisi Kursu 3 / 6.11.2018 İstanbul
 45. 1. Orta Üretra Askı Canlı Cerrahi Kursu / 5.12.2018 Ankara
 46. 5. ICS Onaylı Ürodinami Sertifikasyon Kursu / 16 – 18 Şubat 2019 İzmir
 47. 1. Kadın Ürolojisi Kadavra Diseksiyon Kursu / 10 – 20 Şubat 2019 İstanbul
 48. 4. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Robotik Cerrahi Kursu / 7 – 8 Mart 2019 İstanbul
 49. 1. Ürodinami Mühendisliği Sempozyumu / 23.03.2019 İstanbul 
 50. 2. Orta Üretra Askı Canlı Cerrahi Kursu / 27.03.2019 İstanbul
 51. AÜSS ve Mesane Günlüğü Çalıştayı / 12 – 13 Nisan 2019 Mardin
 52. Pratik Ürodinami Toplantıları 3 / 27.04.2019 Eskişehir
 53. Robotik Sakrokolpopeksi Canlı Cerrahi Kursu / 22.05.2019 Ankara
 54. 6. ICS Onaylı Ürodinami Sertifikasyon Kursu / 25 – 26 Mayıs 2019 İstanbul
 55. 5. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Robotik Cerrahi Kursu / 13 – 14 Haziran 2019 İstanbul
 56. ICS 2019 Gothenburg TCS Oturumu / 06.09.2019 Gothenburg
 57. 7. ICS Onaylı Ürodinami Sertifikasyon Kursu / 14 – 16 Eylül 2019 Ankara
 58. 6. Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi / 2 – 6 Ekim 2019 Antalya
 59. Pratik Ürodinami Toplantıları 4 / 16.11.2019 Muğla
 60. Pratik Ürodinami Toplantıları 5 / 15.02.2020 Denizli
 61. Pratik Ürodinami Toplantıları 6 / 22.02.2020 Adana
 62. 6. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Robotik Cerrahi Kursu / 11 – 12 Mart 2020 İstanbul
 63. 6. Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresinden Seçkiler / ÜCD Ortak Kurs 26.04.2020 Online
 64. Videolar Eşliğinde Erkek ve Kadın Üretra Darlığında Güncel Yaklaşımlar / ÜCD Ortak Kurs 16.05.2020 Online
 65. İşlevsel Ürolojide; Zor Vakalar, Kolay Çözümler / ÜCD Ortak Kurs 23.05.2020 Online
 66. Covid 19 Pandemisinde Kadın ve İşlevsel Üroloji Hastalıklarında Nasıl Davranmalıyız? ÜCD Ortak Kurs 16.06.2020 Online
 67. Covid 19 Pandemisinde İşlevsel Üroloji Hastasına Yaklaşım ve Tedavi / 15.10.2020 Online
 68. Pelvik Organ Prolapsusu Kursu / 31.10.2020 Online
 69. ICS 2020 Online / 19 – 22 Kasım 2020
 70. İyi Huylu Prostat Büyümesi ile İlişkili Alt Üriner Sistem Yakınmaları; Patofizyoloji, Tanı ve Tedavide Güncelleme / 05.12.2020 Online
 71. Pandemi Sürecinde Ürodinamik Tetkikler / 24.12.2020 Kocaeli
 72. Kontinans Derneği Gözüyle ICS 2020 Online Toplantısı / 16.01.2021 Online
 73. Aşırı Aktif Mesane Akademisi Eğitim Toplantıları 1; İleri Düzey Güncelleme ve Tartışmalar Temel Bilgi, Tanı, Konservatif Öneriler 16.02. 2021 Online
 74. Aşırı Aktif Mesane Akademisi Eğitim Toplantıları 2; İleri Düzey Güncelleme ve Tartışmalar Medikal Tedavi 23.02.2021 Online 
 75. Aşırı Aktif Mesane Akademisi Eğitim Toplantıları 3; İleri Düzey Güncelleme ve Tartışmalar AAM Güvenlik ve Özel Durumlarda Tedavi 02.03.2021 Online
 76. Aşırı Aktif Mesane Akademisi Eğitim Toplantıları 4; İleri Düzey Güncelleme ve Tartışmalar Kombine Medikal Tedavi, Dirençli AAM ve Hipotetik Tedaviler 09.03.2021 Online
 77. Mesane Günlüğü Webinarı / 31.03.2021 Online
 78. Aşırı Aktif Mesane Okulu Aşırı Aktif Mesanesi Olan Genç Hastalarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı / İSTAHED Ortak Kurs 07.04.2021 Online
 79. Aşırı Aktif Mesane Okulu Sağlıklı Yaşlıda Aşırı Aktif Mesaneye Yaklaşım / İSTAHED Ortak Kurs 14.04.2021 Online
 80. Aşırı Aktif Mesane Okulu Komorbiditeleri Olan Yaşlı Hastada Aşırı Aktif Mesaneye Yaklaşım / İSTAHED Ortak Kurs 28.04.2021 online
 81. Aşırı aktif Mesane Okulu Alt Üriner Sistem Semptomları Olan Erkek Hastaya Tanı ve Tedavi Yaklaşımı / İSTAHED Ortak Kurs 30.04.2021 Online
 82. Kadında Mesane Çıkım Tıkanıklığı Webinarı / 09.06.2021 Online
 83. Mesane Ağrısı Semdromunda Yeni Arayışlar Webinarı / 17.06.2021 Online 
 84. 2. Kadın Ürolojisi Kadavra Diseksiyon Kursu / 28 – 29 Haziran 2021 İstanbul
 85. ICS 2021 Online / 24 -17 Ekim 2021
 86. 7. Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi / 20 – 24 Ekim 2021 Antalya
 87. Kadın ve Erkekte İşlevsel Üroloji Sempozyumu / 8 – 9 Ocak 2022 Kıbrıs
 88. 7. Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresinden Akılda Kalanlar Webinarı / 10.02.2022 Online
 89. Çanakkale Bölgesel Toplantısı / 14.05.2022 Çanakkale
 90. Van Bölgesel Toplantısı / 18.06.2022 Van
 91. ICS 2022 TCS Oturumu / 10.09.2022 Vienna
 92. Kadın Ürolojisi ve İşlevsel Üroloji Kocaeli Çalıştayı / 24 -25 Eylül 2022
 93. 8. ICS Onaylı Ürodinami Sertifikasyon Kursu / 18 – 19 Şubat 2023 İstanbul
 94. 9. ICS Onaylı Ürodinami Sertifikasyon Kursu / 25 – 26 Şubat 2023 Kocaeli
 95. 10. ICS Onaylı Ürodinami Sertifikasyon Kursu / 25 – 26 Mart 2023 İzmir
 96. 11. ICS Onaylı Ürodinami Sertifikasyon Kursu / 8 – 9 Nisan 2023 Ankara
 97. İşlevsel Üroloji Sempozyumu / 3 – 4 Haziran 2023 Kıbrıs
 98. Kontinans Haftası Webinarı / 21.06.2023 Online
 99. 8. Ulusa İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi / 25 – 29 Ekim 2023 Antalya
 100. 12. ICS Onaylı Ürodinami Sertifikasyon Kursu / 10 – 12 Şubat 2024 İzmir
 101. 13. ICS Onaylı Ürodinami Sertifikasyon Kursu / 2 – 3 Mart 2024 İstanbul
 102. Postprostatektomi İdrar Kaçırma Canlı Cerrahi Kursu; Yapay Üriner Sfinkter İmplantasyonu 30.03.2024 Ankara
 103. Pratik Sakral Nöromodülasyon Kursu / 19.04.2024 Ankara
 104. 14. ICS Onaylı Ürodinami Sertifikasyon Kursu / 11 – 12 Mayıs 2024 Ankara
 105. Üretroplasti Canlı Cerrahi Kursu / 25.05.2024 Ankara