Derneğimiz Uluslararası Kontinans Derneği'ne (ICS) afiliyedir Neurourology and Urodynamics resmi yayın organıdır.

I-QoL Formu (İnkontinans Yaşam Kalitesi Ölçeği)