Derneğimiz Uluslararası Kontinans Derneği'ne (ICS) afiliyedir Neurourology and Urodynamics resmi yayın organıdır.

ICIQ-FLUTS Formu (ICIQ-Kadın Alt Üriner Sıstem Semptomları Sorgulaması)