Derneğimiz Uluslararası Kontinans Derneği'ne (ICS) afiliyedir Neurourology and Urodynamics resmi yayın organıdır.

ICIQ-MLUTS Formu (ICIQ- Erkek Alt Üriner Sistem Semptomları Sorgulaması)