Derneğimiz Uluslararası Kontinans Derneği'ne (ICS) afiliyedir Neurourology and Urodynamics resmi yayın organıdır.

“İnterstisyel Sistit Semptom İndeksi” ve “İnterstisyel Sistit Problem İndeksi”