Derneğimiz Uluslararası Kontinans Derneği'ne (ICS) afiliyedir Neurourology and Urodynamics resmi yayın organıdır.

İyi Huylu Prostat Büyümesi ile ilişkili Alt Üriner Sistem Yakınmaları: Patofizyoloji, Tanı ve Tedavide Güncelleme