Derneğimiz Uluslararası Kontinans Derneği'ne (ICS) afiliyedir Neurourology and Urodynamics resmi yayın organıdır.

KONTİNANS DERNEĞİ GÖZÜYLE ICS 2020 ONLİNE TOPLANTISI