Tarihçe

Tarihçe

Kontinans Derneği, 2003 yılında Ankara’da kurulmuştur. Kurucu Başkanlığını Prof. Dr. Ali Ergen yapmış olup kurucu yönetim kurulunda Prof. Dr. Nihat Arıkan, Prof. Dr. Hakan Özkardeş, Prof. Dr. Serdar Tekgül, Prof. Dr. Önder Kayıgil, Prof. Dr. Levent Emir ve Prof. Dr. Mesut Gürdal yer almıştır. Derneğin amacı işlevsel üroloji ve kadın ürolojisi’ni ülkemizde geliştirmek, bu alanda eğitimi desteklemek ve uluslararası camiada ülkeyi temsil etmektir. Tüzüğümüz gereği iki yılda bir yapılan seçimlerde; Prof. Dr. Nihat Arıkan, Prof. Dr. Bülent Çetinel, Prof. Dr. Ceyhun Özyurt, Prof. Dr. Bedreddin Seçkin, Prof. Dr. Zafer Aybek. Prof. Dr. Oktay Demirkesen ve Prof. Dr. Tufan Tarcan, Dr. Cüneyd Özkürkçügil, Dr. Mesut Gürdal başkanlık görevlerini üstlenmiş ve derneğin bu günkü bilimsel yeterliliğine ulaşmasını sağlamışlardır.

Derneğimizin İlk bilimsel toplantısı 2004 yılında Ankara’da düzenlemiştir. Daha sonra, 2007 yılında Ürojinekoloji Derneği ile ortak düzenlenen kongreyi takiben 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019,2021,2023 yıllarında Antalya’da İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi kongreleri yapılmıştır. Ayrıca Dünya Kontinans Derneği (ICS) ile ilişkimiz sonrasında kongrelerimizde ICS onayı ile ICS Educational add-on course yapılmaktadır.

Kuruluşundan bu yana ülkemizin 7 bölgesinde ve Kıbrıs’ta, 27 bölgesel ve 53 eğitim toplantısı, 4 çalıştay – sempozyum, 20 webinar düzenlenmiştir. Derneğimizin en önemli eğitim faaliyetlerinden biri olan ürodinami kursları 2013 yılından itibaren ICS tarafından tanınmış olup ‘’Ürodinami Sertifikasyon Kursu’’ adı ile yılda en az bir kere olmak üzere organize edilmektedir. Ayrıca; kongrelerimizde ürodinami eğitimine önem verilmektedir. Bununla birlikte; ICS tarafından her yıl düzenlenen kongrede 2016 yılından itibaren Kontinans Derneği oturumu yapılmaktadır. 2015 yılından bu yana derneğimiz tarafından dört LUTS Forum toplantısı yapılmıştır. Ürolojik cerrahide yaşanan gelişmenin doğal bir sonucu olarak derneğimiz robotik cerrahi konusunda eğitim faaliyetlerinde bulunmuştur. Türkiye’nin birçok bölgesinde Üroloji Klinikleri ile ortak gerçekleştirilen toplantıların ve kursların bundan sonraki süreçte de devam etmesi derneğin ana hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedef doğrultusunda 2020 yılı Mart ayı sonrasında yaşadığımız COVİD-19 pandemisi ve kuralları doğrultusunda derneğimiz ara vermeden online olarak eğitim faaliyetlerine devam etmiştir.

Derneğimiz ile ICS arasında 2009 yılında düzenlenen işbirliği anlaşması gereği üyelerimizin ICS’e üyelikleri sağlanmaktadır. Bu iş birliği sonucunda Derneğimizin organize ettiği toplantılara ICS tarafından bilimsel anlamda sınırsız destek verilmektedir. Pan-Arabic Continence Society (PACS) ile de 2014 yılından bu yana kongrelerinde logomuz paylaşılmakta ve kongrelerinde derneğimiz adına TCS lecture verilmektedir.

Aile hekimleri ile sağlanan yapısal ilişki sonucu eğitim faaliyetleri 2016 yılında başlamıştır. Bu amaçla derneğimiz tarafından hazırlanan ‘’Aile Hekimleri için İşlevsel Üroloji’’ isimli kitap basılarak Aile Hekimlerinin İşlevsel Üroloji konusunda farkındalıklarının arttırılması sağlanmıştır. Ayrıca; son iki yıl içinde aile hekimlerine yönelik online eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Derneğimiz tarafından hazırlanan “Uluslararası Kontinans Derneği İyi Ürodinamik Uygulamalar ve Terimleri 2016: Ürodinami, Üroflowmetri, Sistometri ve Basınç Akım Çalışması’” nın Türkçe çevirisini 2018 yılında ve “‘Uluslararası Kontinans Derneği (ICS) Eğitim Modülleri-1” in Türkçe çevirisini ise 2019 yılında hekimlerimizin kullanımı için web sitemize yüklenmiştir. Son yıllarda ortaya çıkan Covid pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitim faaliyetleri duraksamış olmakla birlikte derneğimiz tarafından düzenlenen online eğitim faaliyetleri yüksek katılımlarla yapılmıştır. Bu amaçla 2020 – 2021 yılları arasında birçok online eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. Bu eğitim faaliyetleri içinde aile hekimleri ile birlikte birden çok eğitim programları gerçekleştirilmiştir. Pandemi sonrası üroloji alanında ilk yüz yüze kongre yine derneğimiz tarafından 2021 yılında gerçekleştirilmiştir. Derneğimiz pandemi sonrasında da eğitim faaliyetlerine devam etmiş olup kuruluşundan bu yana geleneksel hale gelen ve kursiyerlere sertifika olanağı tanıyan kurslarını yapmaya hız kesmeden devam etmiştir.