Derneğimiz Uluslararası Kontinans Derneği'ne (ICS) afiliyedir Neurourology and Urodynamics resmi yayın organıdır.

ULUSLARARASI KONTİNANS DERNEĞİ İYİ ÜRODİNAMİK UYGULAMALAR VE TERİMLERİ 2016: ÜRODİNAMİ, ÜROFLOVMETRİ, SİSTOMETRİ VE BASINÇ AKIM ÇALIŞMASI