Ürodinami Kursları

Alt Üriner Sistem’in işlevini ve işlev bozukluğunu uygun bir yöntemle değerlendiren tüm ölçümler ürodinami olarak tanımlanır. Ürodinamik değerlendirme yöntemleri ile fizyolojik parametrelerin ölçülmesi  Alt Üriner Sistem’in işlevinin doğrudan değerlendirilmesini sağlar. Ürodinamik incelemeler hem erkek cinsiyette hemde kadın cinsiyette, yenidoğan dahil her yaş gurubunda uygulanabilmaktedir. Ürolojik bir inceleme ve değerlendirme yöntemi olan Ürodinami derneğimizin ilgi alanı olan Kadın Ürolojisi ve İşlevsel Ürolojinin en önemli tanı aracıdır.  Ürodinami ile doğru bir inceleme ve eksiksiz değerlendirme ancak özel bir eğitim gerektiren ürodinami eğitimi ve kursları ile sağlanabilmektedir. Bu amaç ile derneğimiz yıllardır Ürodinami Kursları ve Ürodinami konulu toplantılar düzenlemektedir. Bu kurslarımızdan olan Ürodinami Sertifikasyon Kursu, Uluslararası Kontinans Derneği (ICS) tarafından onaylanmaktadır. 

Derneğimiz düzenlediği İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresinin ilkinden itibaren her kongrede Ürodinami kursu düzenlemiştir. Ürodinami Kurslarımız 2013 yılından itibaren ICS tarafından tanınmış ve “ICS Onaylı Ürodinami Sertifikasyon Kursu” adı ile yılda en az bir kere olmak üzere organize edilmektedir. ICS Onaylı Ürodinami Sertifikasyon kurslarımızın yedincisi 2019 yılı Eylül ayında yapılmıştır. 

Yine derneğimiz tarafından Zonguldak, Diyarbakır, Eskişehir, Muğla, Denizli ve Adana’da Pratik Ürodinami Toplantıları düzenlenmiştir. Ürodinami konusunda hekimlerin bilgi birikimlerine katkıda bulunmak için Ürodinami Mühendisliği Sempozyumu’da derneğimiz tarafından organize edilmiştir. 

Pandemi sürecinde yüz yüze eğitimlere ara verildiği için son gelişmeleri hekimlerimiz ile paylaşmak adına yine derneğimiz tarafından “Pandemi Sürecinde Ürodinamik Tetkikler” konulu online toplantı düzenlenmiş ve geniş izleyici kitlesine ulaşmıştır.