Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Cüneyd Özkürkçügil
Başkan - Üroloji Profesörü

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, İzmit – Türkiye

Mesut Gürdal
Başkan Yardımcısı - Üroloji Profesörü

-Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Ankara – Türkiye

Ömer Gülpınar
Genel Sekreter - Üroloji Doçenti

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara – Türkiye

Aydın Yenilmez
Sayman - Üroloji Profesörü

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir – Türkiye

Tufan Tarcan
Üroloji Profesörü - Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul – Türkiye

Abdullah Gedik
Üroloji Profesörü - Yönetim Kurulu Üyesi

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyarbakır – Türkiye

Adnan Şimşir
Üroloji Doçenti - Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir – Türkiye