Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Mesut Gürdal
Başkan

Lotium Üroloji Ankara

İlker Şen
Başkan Yardımcısı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Naşide Mangır
Genel Sekreter

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Kürşad Zengin
Sayman

Lokman Hekim Akay Hastanesi Ankara

Lokman İrkılata 
Yönetim Kurulu Üyesi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

Ceyhun Özyurt
Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Cüneyd Özkürkçügil
Yönetim Kurulu Üyesi

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, İzmit – Türkiye